Tuesday, June 12, 2012

Download Novel Takbir Cinta Zahrana

Pengarang: Habiburrahman El Shirazy
Sinopsis:
Dalam Novel Takbir Cinta Zahrana ini mengisahkan seorang perempuan cantik yang bernama Zahrana. Zahrana adalah seorang perempuan yang memprioritaslan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan maka tidak heran jika Zahrana setelah menyelesaikan kuliah S2 nya ia pun mengajar sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Hanya saja, dengan segala kelebihannya itu, masih ada yang kurang dan membuat orangtuanya sedih. Yaitu, Zahrana masih belum mempunyai keinginan untuk menikah.

ARTIKEL TERKAIT:

No comments:

Post a Comment